NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Belgesi Başvuruları (e-Devlet)

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin "Dijital Türkiye" projesi kapsamında ve
01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Turizm
Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik"in 9 uncu maddesinin ilk fıkrasında belirtilen
"Belgelendirilmeye ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılır" hükmü uyarınca
Bakanlığımıza yapılan/yapılacak Turizm İşletmesi veya Yatırımı Belgesi talepleri sadece
https://www.turkiye.gov.tr/kultur-turizm-isletmesi-belgesi-ve-turizm-yatirimi-belgesi-islemleri-4850
adresli e-Devlet hizmeti üzerinden alınmaktadır.