NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Salon Tahsis İşlemleri

1.Tahsisi istenilen tarihin uygun olup olmadığının mesai saatlerinde (09:00/16:00), (388) 232 33 93' den dâhili 423 nolu telefondan öğrenilerek talepte bulunulmalıdır.
2. Sözleşme metninin düzenlenip imzalanması,(Resmi Kurumlar Hariç) 
3.Sözleşmede belirtilen tahsis saatlerinden talep edilen saatin belirlenerek ücretinin yatırılması, 
4.Resmi Kurumlar için Müdürlüğümüze hitaplı resmi talep yazısının gönderilmesi, Program eğitim, kültür içerikli ise bu husus resmi yazıda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Özel kişi, Kurum ve kuruluşlar için ise talebe ilişkin ekteki talep dilekçesi hazırlanarak sözleşmenin doldurularak imzalanarak salon kira ücretin ilgili hesaba yatırılarak dekontu ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Salon tahsis talebinde bulunan kurum- kuruluş- özel kişiler tarafından Ziraat Bankası şubesinden yapılacak ödemeler; DÖSİM Merkez Müdürlüğünün Ziraat Bankası’ndaki 20.51.01 No’lu kurumsal tahsilat işlemi hesap koduna açıklamalı olarak, İnternet üzerinden yapılacak ödemeler için DÖSİM Merkez Müdürlüğü Ankara Kamu Girişimcilik Şubesi TR 4100 0100 1745 0348 3170 5528 IBAN numarasına yapılacaktır.
2020 SALON KİRA SÖZLEŞMESİ.docx

Salon Talep Dilekçesi.doc.doc

Salon Oturma Planı.xlsx