NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Niğde İlindeki Adak Yerleri

- Kesikbaş(Şemsi Tebrizi) Türbesi:
Niğde'nin Burhan Mahallesi İspiroğlu Sokağının güneydoğusunda san taştan yapılmış bir türbe vardır. Yapının inşa kitabesi yoktur. Kuzey ve Güney cephe duvarlarında 1296 ve 1340 tarihli iki onarım kitabesinde ''Şemsi Tebriz-i Kesikbaş'ın''  makam türbesi olduğu yazmaktadır.
Kaynak: Niğde Kültür Envanteri

 • Kesikbaş Türbesi
 • Kesikbaş Türbesi
 • Kesikbaş Türbesi

 
- Şerifali Türbesi:

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Şerifali Sokakta yer alan 1865 yılında Hacı Sait Paşa tarafından yaptırılan dikdörtgen planlı prizma kubbeli türbe eskiden Kurban ve Ramazan Bayramlarında ziyaret edilirmiş.

Kaynak: Niğde Kültür Envanteri

 • Şerifali türbesi
 • Şerifali Türbesi
 • Şerifali türbesi

- Şah Süleyman Türbesi:

Şah Süleyman Mahallesi'ndedir Terminal Caddesi'nde yer alan türbe tuğladan örülmüş kemerli, kubbeli küçük bir yapıdır. Eski zamanlarda kahramanlıklan dilden dile anlatılan 7 milli ve dini kahramandan birisi olduğu söylenir. Eskiden ziyaret edilirmiş.

Kaynak: Niğde Kültür Envanteri

 • Şah Süleyman Türbesi
 • Şah Süleyman Türbesi
 • Şah Süleyman Türbesi

- Hacı Mahmut Yatırı :

Sırali Mahallesi El Hacı Mahmut Caddesi'nde yer alır. Yol içerisinde yer alan mezar basit dikdörtgen prizma şeklindedir. Dikdörtgen bir kaide üzerine yine dikdörtgen şeklinde yapılmış mezarın batı kısmında birde kitabesi vardır. orijinalliğini yitirmiştir. Üzeri yeşil boyayla boyandığı için halk arasında 'Yeşil Mezar' olarak da anılır. 

Kaynak:Niğde Kültür Envanteri

 • El Hacı Mahmut Yatırı
 • El hacı Mahmut Yatırı
 • El Hacı Mahmut Yatırı

-Gülbaba Türbesi:

1600-1700 yılları arasında yaşamıştır. Misâli Baba ve Gülbaba lakaplarıyla tanınmıştır. Türbesi, Merkez Güllüce Köyü Mezarlığı’ndadır. Büyük Türk Padişahı IV. Murat Bağdat Seferi’ne giderken Niğde Güllüce Köyü yakınlarında ordusuyla konaklar. Sadrazam ordunun yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere Güllüce Köyü’nde Gülbaba’yı ziyaret eder. Gülbaba kısıtlı bir malzemeyle askerlerin ve hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılar. Bunun üzerine padişah IV. Murat Gülbaba’yı ziyaret eder, kendisine hediyeler verir. Gülbaba’da kış ortasında göğsünden taze, beyaz bir gül çıkarıp padişaha sunar. Bu olaydan sonra köy Güllüce Köyü, Misâli Baba da Gülbaba olarak anılır. 

Kaynak: Niğde Evliyaları


 • Gülbaba Türbesi
 • Gülbaba Türbesi
 • Gülbaba Türbesi

Diğer adak yerleri ise şunlardır:

Ağayusuf Türbesi,Niğde'nin kuzey yönünde, Tepeviran Semti arkasına düşen kayalık tepenin üzerindedir. Melendiz Dağında Boz Dede Mezarı, Niğde Merkez İlçesi'ne bağlı Güllüce Köyü'ndeki Gül Baba Türbesi, Bor İlçesinde Şeyh Kuddusi Türbesi ve Ulukışla İlçesi Karatepe Mevkii.