NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇİFTLİK

 ÇİFTLİK

1-İLÇENİN GENEL TANITIMI:

İLE UZAKLIK         : 65 km

NÜFUSU       : 4.392

GENEL NÜFUSU    : 28.265

Çiftlik ilçesi Niğde ilinin kuzey–kuzeybatı topraklarını kapsamakta olup, ilçe konumu itibariyle Niğde, Aksaray ve Nevşehir arasında yer almaktadır. Bu konumundan dolayı tarihçesi bu bölgelerin tarihçesiyle paralel bir gelişme göstermekte ve aynı zamanda Kapadokya diye adlandırılan bölgenin sınırları içerisinde yer almaktadır. Melendiz ovasında Çiftlik’in 1 km doğusundaki Çiftlik Tepecik Buluntu yerinde saptanan çanak, çömlek ve Obsidiyen gereçler burada Neolitik dönemden İlk Tunç Çağ’a uzanan zaman diliminde yerleşildiğine işaret etmektedir. Niğde İli Çiftlik İlçesi, Kömürcü Köyü yakınlarındaki Göllüdağ Harabeleri Hititler Döneminden kalma yerleşim alanı ve sitlere ait izlerle doludur. Göllüdağ Ören Yeri M.Ö. 1200-700 yıllarını kapsayan Geç Hitit Şehir Devletleri döneminde muhtemelen 8. yüzyıldan kalma kalıntılardır. Ören Yeri,  etrafı surlarla çevrili geniş bir alanı kapsamaktadır. Sur içerisindeki bölgede yerleşim birimleri, tapınak ve ev temelleriyle küçük bir de göl bulunmaktadır. Göllüdağ Ören Yeri, Orta Anadolu’da yeri belli olan tek Geç Hitit merkezidir. Kazılarda çıkartılan çift başlı aslan kabartması Kayseri Müzesi’nde diğer buluntular da Niğde Müzesi’nde sergilenmektedir.

COĞRAFİ YAPI

1555 metre rakımlıdır. Dağları çıplak ve yok denecek kadar az ormanlıktır. Karasal iklim hâkim olmaktadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. İlçemiz merkezini çevreleyen Melendiz Dağları Orta Torosların devamıdır. Sultanpınar köyünden doğup Melendiz ovasını ikiye bölerek Aksaray ili İlisu Kasabasından ve Ihlara vadisinden geçerek mamasın barajına dökülen Melendiz Çayı İlçemizdeki en önemli akarsu kaynağımızdır.

BAĞLI KÖY VE KASABALAR

Köy/ Kasaba Adı:

Nüfus

İlçeye Uzaklığı

İle Uzaklığı

Azatlı

3778

2 km

67 km

Bozköy

4225

5 km

65 km

Divarlı

4176

7 km

65 km

Çardak

1752

16 km

44 km

Çınarlı

453

4 km

38 km

Kitreli

1171

24 km

52 km

Kula

2307

13 km

40 km

Mahmutlu

619

21 km

48 km

Murtaza köyü

680

8 km

16 km

Ovalıbağ köyü

1133

15 km

42 km

Sultanpınarı köyü

510

9 km

34 km

Şeyhler

1407

15 km

42 km

TARIMSAL YAPI

İlçemizde, tahıl tarımı, meyvecilik, sebzecilik ve bağcılık yapılmaktadır.

KÜLTÜR VE TURİZM

Niğde ili Çiftlik ilçesi, Kömürcü köyü yakınlarındaki Göllüdağ Harabeleri Hititler Dönemi’nden kalma yerleşim alanı ve sitlere ait izlerle doludur. Göllüdağ Ören Yeri MÖ 1200-700 yıllarını kapsayan Geç Hitit Şehir Devletleri döneminde muhtemelen 8. yüzyıldan kalma kalıntılardır. Ören Yeri,  etrafı surlarla çevrili geniş bir alanı kapsamaktadır. Sur içerisindeki bölgede yerleşim birimleri, tapınak ve ev temelleriyle küçük bir de göl bulunmaktadır. Göllüdağ Ören Yeri, Orta Anadolu’da yeri belli olan tek Geç Hitit merkezidir. Kazılarda çıkartılan çift başlı aslan kabartması Kayseri Müzesi’nde diğer buluntular da Niğde Müzesi’nde sergilenmektedir.