NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

BOR

BOR

İLÇENİN GENEL TANITIMI:
İLE UZAKLIK         : 21 km

NÜFUSU:                    41.116

GENEL NÜFUSU    :60.233

İlçemizin geçmişi, tarih öncesi devirlere kadar uzanmaktadır. Köşk Höyük’te yapılmakta olan arkeolojik kazıda yerleşimin MÖ 5000 yılına dayandığı anlaşılmıştır. Bölge, daha sonra sırasıyla Hititler, Frigyalılar, İran İmparatorları ile Kapadokya krallıkları arasında paylaşılmış ve MÖ I. yüzyılda Romalılar bölgeyi almıştır. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca bölge Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğuna geçmiştir. Uzunca bir süre Bizans yönetiminden sonra Selçuklular’ ın önemli idari ve askeri şehirlerinden biri olmuştur. Selçuklulardan sonra Bölge II.yy. Ertane ve Karamanoğulları arasında paylaşılmıştır. Bor’un Oğuz Türkleri tarafından kurulduğu bir gerçektir. Evliya Çelebi“Cihannüma” adlı eserinde Bor’u anlatırken; “bahçelerinde mesirelik çoktur” diyerek ilçemizi övmüştür. Bor kelimesine gelince bu ismin tamamen özbeöz bize ait olduğu ifade edilmektedir. Türkçe sözlükler incelenirse Bor kelimesinin Kireçli-killi toprak, tebeşir, alçı taşı, tarla, boz renk, sulak, yeşillik arazi gibi birçok mana zenginliği taşıdığı görülür.

COĞRAFİ YAPI:

İlçemiz, İç Anadolu Bölgesinin güneydoğu bölümünde yer alır. Kuzeydoğusunda Niğde, doğuda Çamardı, batıda Ereğli ve Karapınar, güneyde Ulukışla, kuzeyde ise Aksaray ve Altunhisar ile çevrilidir. Bölge doğuya doğru uzanan bir yayla, güneye ve batıya doğru genişleyip uzayan bir ova konumundadır. Borun denizden yüksekliği 1050 metredir. Yüzölçümü 1432,6 km² dir. Bölgemizde, İç Anadolu Bölgesinin sıcak step iklimi hüküm sürer. Sıcak ve kurak bir yaz, az yağışlı ve yumuşak bir sonbahar, soğuk bir kış ve kısa bir ilkbahar mevsimi göze çarpar. Yağış en fazla ilkbaharda görülür. Yıllık sıcaklık ortalaması l2 derece, yıllık yağış ortalaması 335 mm’dir. İlçemizin kuzey batısında Hasan Dağı ile Okçu dağı, güneye ve batıya doğru genişleyip uzayan Emen Ovası yer alır. Bahçeli Kasabası ile Kavuklu, Postallı ve Okçu Köylerinde sulama amaçlı gölet bulunmaktadır.

BAĞLI KÖY VE KASABALAR

Köy/ Kasaba Adı

Nüfus

İlçeye Uzaklık

İle Uzaklık

Bahçeli Kasabası


2260 

10 km

20 km

Çukurkuyu Kasabası

2341

25 km

39 km

Kemerhisar Kasabası

5156

9 km

23 km

Tepeköy

700

20 km

38 km

Balcı Köyü

692

18 km

47 km

Karanlıkdere Köyü

637

22 km

34 km

Kavuklu Köyü

162

22 km

53 km

Seslikaya Köyü

147

14 km

51 km

Emen Köyü

129

13 km

30 km

Badak Köyü

364

1 km

46 km

Karacaören Köyü

150

25 km

34 km

Halaç Köyü

456

16 km

22 km

Kaynarca Köyü

768

10 km

16 km

Karamahmutlu Köyü

127

25 km

38 km

Kayı Köyü

725

15 km

28 km

Bayat Köyü

402

23 km

35 km

Kürkçü Köyü

92

33 km

45 km

Klavuz Köyü

393

23 km

29 km

Kızılkapı Köyü

66

33 km

40 km

Postallı Köyü

243

32 km

41 km

Bereke Köyü

236

22 km

31 km

Gökbez Köyü

266

23 km

33 km

Havuzlu Köyü

151

18 km

27 km

Okçu Köyü

204

5 km

16 km

Kızılca Köyü

1221

20 km

37 km

Obruk Köyü

1129

57 km

66 km

TARIMSAL YAPI

İlçemizde, Orta Anadolu iklimine özgü tüm ürünler yetiştirilmektedir. İlçe ekonomisine katkı sağlayan ürünlerin başında buğday, arpa, çavdar, elma, kayısı, lahana ve kiraz gelmektedir. Endüstriyel bitkilerden şekerpancarı yetiştirilmektedir. Özellikle son yıllarda bodur elma üretimi yaygınlaştırma faaliyetleri yapılmaktadır. İlçemizde bitkisel ürünler ile meyve üretimi önemli yer tutar.

KÜLTÜR VE TURİZM:

Roma Havuzu

Bahçeli Kasabasındaki Roma Havuzu ile bu havuzun suyunu taşıyan Kemerhisar’daki Tyana Su Kemerleri Hititlere kadar uzanmaktadır.

İlçemiz Merkezinde; 1573 yılında yapılan Sokullu Mehmet Paşa Camii,  1530 yılında yapılan Şeyh İsmail Camii, 1635 yılında yapılan Abdurrahman Paşa Camii,  1407 yılında yapılan Sultan Alaaddin Camii, 1845 yılında yapılan Abdüllatif Camii, 1467 yılında yapılan Kütüplü Camii, 2 hamam ve eski kilise en önemli eserler arasındadır.

İlçemizde tescilli taşınmaz kültür varlığı olarak:

11 adet Arkeolojik sit alanı  (Höyük, Antik kent, Hıristiyan Mezarlığı)

32 adet Dini – Kültürel Yapı  (Cami, Hamam, Bedesten, Kilise, Şapel, Türbe, Çilehane)

58 adet Sivil Yapı (Roma Havuzu, Konut, Köprü, Çeşme ) bulunmaktadır.

 Festival ve Şenlikler;

Balcı ve Postallı köylerinde yaz aylarında düzenlenen yayla şenlikleri;

Kızılca Kasabasında Ağustos ayında düzenlenen bektik Kültürü ve Oba Şenliği,

Kemerhisar Kasabasında Temmuz ayında düzenlenen TYANA Kültür ve Turizm Festivali geleneksel hale gelmiş olup, her yıl binlerce vatandaşımız bu festival ve şenliklere katılmaktadır.