NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit Kurulu Başvuru Formları

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları

Değerlendirme Kurulları ve Sanatçı Tanıtma Kartı


Somut olmayan kültürel miras alanlarında üretimlerin teşvik edilmesi ve geleneksel kültürün yaşatılması hedefiyle kültürel miras taşıyıcılarının tespit edilmesi, değerlendirilmesi, belirli ölçütlere sahip olanların Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıt edilmesi amacıyla Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülmektedir.


Somut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında ve 15.03.2020 tarih ve E.231892 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge” uyarınca, "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Tespit ve Değerlendirme Kurulları" oluşturulmakta ve bu kurullar; “âşık-ozan, halk şairliği ve zakirlik geleneği”, “mahalli sanatçılar” ve “çalgı yapımcılığı”, “geleneksel el sanatları” ve “Türk süsleme sanatları” ile “geleneksel tiyatro sanatları” alanlarında değerlendirme ve tespit yapmaktadır.


Söz konusu alanlarda sanat/zanaat icra eden ve kurullarca uygun görülen sanatçılar Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak kayıt altına alınmakta ve Genel Müdürlüğümüz tarafından kendilerine “sanatçı tanıtma kartı” verilmektedir.


Bu kapsamda, Bakanlığımıza kayıtlı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olmak isteyen sanatkârlar aşağıda yer alan linklerden, değerlendirme alanlarına göre başvuru formlarına ve değerlendirme şartlarına ulaşabilmektedirler.