NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Âşık-Ozan, Halk/Kalem Şairi, Zakir Değerlendirme Kurulu Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Şartları

A - Başvuru Belgeleri* :

1.Tam ve eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, Bilgi Formu ve İzin Beyanı
(Müracaat FormuBilgi Formu ve İzin Beyanı Formu için tıklayınız)
2.Nüfus cüzdanı fotokopisi
3.Resmi kuruma verilmek üzere düzenlenmiş, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmadığını gösterir belge
4.Arka yüzüne adı ve soyadı yazılmış 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
5.Âşık-Ozan ve Halk/Kalem Şairleri için, geleneksel halk şiiri türlerinden, kendisine ait ve altında imzası bulunan 10 adet şiir
6.Âşıklar-Ozan ve Zakirler için, sanatını icra ederken çekilmiş; hiçbir yerde yayınlanmamış, başvuru sahibinin net olarak görüldüğü, en az 15 (on beş) dakikalık tek parça video kaydı (CD veya DVD Ortamında 1 Adet)

 *Somut Olmayan Kültürel Miras Alanları dışındaki müracaatlar ile bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunan başvurular kabul edilmez, iade edilir.

(!) Yukarıdaki istenilen belgeler aşağıda belirtilen başvuru adresine eksiksiz olarak gönderilmelidir; istenenler haricinde gönderilen belge ve evraklar işleme ve değerlendirmeye alınmayacaktır. ( Kurs bitirme belgesi, sertifika vb.)

(!!) Başvuru Dönemleri:
     
I. Dönem: Ocak, Şubat, Mart
    II. Dönem: Temmuz, Ağustos, Eylül
   Yukarıda belirtilen dönemler dışında yapılan başvurular kabul edilmez. Tarih belirtilmeyen başvurular için Bakanlık kayıtları esas alınır.

 

     B -  Değerlendirme Şartları**:

1.Âşık-Ozan ve Zakirlik alanından başvuranlar, kurula gelirken icra ettiği enstrümanını yanında getirmekle yükümlüdür.

**Değerlendirme sırasında değerlendirme şartlarını yerine getirmeyen başvuru sahipleri değerlendirilmez.

 

 

Başvuru Adresi:
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
İsmet İnönü Bulvarı No: 32 Emek-ANKARA