NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Geleneksel El ve Türk Süsleme Sanatları Sanatkârları Değerlendirme Kurulu Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Şartları

A - Başvuru Belgeleri*:
   1. Tam ve eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, Bilgi Formu ve İzin Beyanı
   (Müracaat FormuBilgi Formu ve İzin Beyanı Formu için tıklayınız)
   
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
   3.Resmi kuruma verilmek üzere düzenlenmiş, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmadığını gösterir belge
   4.Arka yüzüne adı ve soyadı yazılmış 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
   5.Sanatını icra ederken çekilmiş; hiçbir yerde yayınlanmamış, başvuru sahibinin net olarak görüldüğü, en az 15 (on beş) dakikalık tek parça video kaydı (CD veya DVD Ortamında 1 Adet)
   6.Yalnızca eserlerin tamamlanmış halini gösterir,  en az 20 (yirmi) adet, birbirinden farklı dijital fotoğraf (CD veya DVD Ortamında 1 Adet)
   7.Türk süsleme sanatı sanatkârları için; ilgili alanlarda alınmış icazet belgesi, bu belge yoksa alanında yetkin ustaların en az birinden alınmış ve referans verenin iletişim bilgilerinin de yer aldığı referans mektubu

   *Somut Olmayan Kültürel Miras Alanları dışındaki müracaatlar ile bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunan başvurular kabul edilmez, iade edilir.

   (!) Yukarıdaki istenilen belgeler aşağıda belirtilen başvuru adresine eksiksiz olarak gönderilmelidir; istenenler haricinde gönderilen belge ve evraklar işleme ve değerlendirmeye alınmayacaktır. ( Kurs bitirme belgesi, sertifika vb.)

  (!!) Başvuru Dönemleri:
       
I. Dönem: Ocak, Şubat, Mart
      II. Dönem: Temmuz, Ağustos, Eylül
     Yukarıda belirtilen dönemler dışında yapılan başvurular kabul edilmez. Tarih belirtilmeyen başvurular için Bakanlık kayıtları esas alınır.


B - Değerlendirme Şartları**:
  1. 
Geleneksel El Sanatlarından başvuranlar, icra ettiği sanata ilişkin geleneksel teknik ve formlarda yapılmış, özgün ve tamamlanmış en az 5 (beş) eserini kurula göstermekle yükümlüdür.
  2.  
Tezhip, Minyatür, Katı ve Cilt Sanatından başvuranlar, icra ettiği sanata ilişkin geleneksel teknik ve formlarda yapılmış, özgün ve tamamlanmış en az 5 ( beş) eserini kurula göstermekle yükümlüdür.
  3.  
Ebru Sanatından başvuranlar, icra ettiği sanata ilişkin geleneksel teknik ve formlarda yapılmış, özgün ve tamamlanmış 5 (beş) farklı türde en az 10 (on) eserini kurula göstermekle yükümlüdür.
  4. 
Hat Sanatından başvuranlar, icra ettiği sanata ilişkin geleneksel teknik ve formlarda yapılmış, özgün ve tamamlanmış en az 3 (üç) farklı türde en az 5 (beş) eserini kurula göstermekle yükümlüdür.

   **Değerlendirme sırasında değerlendirme şartlarını yerine getirmeyen başvuru sahipleri değerlendirilmez.
Başvuru Adresi:
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
İsmet İnönü Bulvarı No: 32 Emek-ANKARA