NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Geleneksel Tiyatro Sanatı ve Sanatçıları Değerlendirme Kurulu Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Şartları

A - Başvuru Belgeleri* :

1.Tam ve eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, Bilgi Formu ve İzin Beyanı
(Müracaat FormuBilgi Formu ve İzin Beyanı Formu için tıklayınız)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3.Resmi kuruma verilmek üzere düzenlenmiş, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmadığını gösterir belge
4.Arka yüzüne adı ve soyadı yazılmış 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
5.Sanatını icra ederken çekilmiş; hiçbir yerde yayınlanmamış, başvuru sahibinin net olarak görüldüğü, en az 15 (on beş) dakikalık tek parça video kaydı (CD veya DVD Ortamında 1 Adet)
6. Kukla ve Karagöz tasviri yapımcıları, video kaydına ek olarak eserlerin tamamlanmış halini gösterir,  en az 20 (yirmi) adet, birbirinden farklı dijital fotoğraf (CD veya DVD Ortamında 1 Adet)
7.İlgili sivil toplum kuruluşlarından alınmış referans mektubu

*Somut Olmayan Kültürel Miras Alanları dışındaki müracaatlar ile bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunan başvurular kabul edilmez, iade edilir.
(!) Yukarıdaki istenilen belgeler aşağıda belirtilen başvuru adresine eksiksiz olarak gönderilmelidir; istenenler haricinde gönderilen belge ve evraklar işleme ve değerlendirmeye alınmayacaktır. ( Kurs bitirme belgesi, sertifika vb.)

(!!) Başvuru Dönemleri:
     
I. Dönem: Ocak, Şubat, Mart
    
II. Dönem: Temmuz, Ağustos, Eylül
   
Yukarıda belirtilen dönemler dışında yapılan başvurular kabul edilmez. Tarih belirtilmeyen başvurular için Bakanlık kayıtları esas alınır.

 

      B - Değerlendirme Şartları**:

1.Kukla yapımı ve Karagöz tasviri alanlarında başvuranlar, icra ettiği sanata ilişkin geleneksel teknik ve formlarda yapılmış, özgün ve tamamlanmış, birbirinden farklı en az 10 (on) eserini kurula göstermekle yükümlüdür.
2.Karagöz ve Kukla oynatıcıları perde dışındaki, ekip ve ekipmanlarını kurula getirmekle yükümlüdür.
3.Ortaoyunu ve Köyseyirlik oyunu alanlarından başvuru yapanlar ekipmanlarını getirmekle yükümlüdür.
4.Ortaoyunu ya da Köyseyirlik oyunu icra edenlerin ekipleriyle birlikte gelmeleri gereklidir.

**Değerlendirme sırasında değerlendirme şartlarını yerine getirmeyen başvuru sahipleri değerlendirilmez.

 

  

Başvuru Adresi:
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
İsmet İnönü Bulvarı No: 32 Emek-ANKARA