NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Maniler

1- Aç kilit, açmam kilit,2-Az gittik uz gittik,
Kapının anahtar nerde?Dere tepe düz gittik,
Suya düştü. Altı ay bir güz gittik,
Su nerede'?Bir de arkamıza baktık ki
Canımız içti.Bir arpa boyu yol gittik.
Camız nerde?
Dağa kaçtı.
Dağ nerde?
Yandı, kül oldu gitti. (Aç kilit oyunu oynanırken söylenir)

3- Nazar değmesin diye horoz sesi duyulmayan bir yerden toplanan üzerklik otu ateşte yakılarak tüttürülür. Bu üzerklik ateşe atılmadan birçok (İsmail Özmel, Niğde'li Şair ve Yazarlar) tekerleme söylenir;     
Bunlardan iki küçük örnek:

Elemtere fişEkreşenin mekreşenin
Kem gözlere şişYedi iklim kırk köşenin
Denizdeki balıklarınAğanın paşanın
Evlerdeki alıkların İki gözü bir kızıl dili
İki gözü bir kızıl dili
4- Sümüklü böcek5- Selamün aleyküm.
Suya düşcekSelam vermekten kolay ne var?
Adam olacakKolumda payvandım var.
Beni dövecek.Koynumda hamaylım var,
Ben uyurum kuş gibi,
Düşmanlarım uyusun taş gibi.

6-Fatma fatıra,
   Bindi katıra
   İçti tütünü
   Salladı gö...

                                                                          7-Mecidiye bürünür

                                                                              Nerden baksam görünür
                                                                              Elleri çirkin yarim
                                                                              Bana güzel görünür