NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Staj Başvuruları

Staj Başvuruları ve İstenilen Belgeler

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nde staj yapmak isteyen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin staj başvuruları;
29.09.2011 tarihli ve 2011/1-198824 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe giren “Kültür ve Turizm Bakanlığı Staj Yönergesi” kapsamında değerlendirilmektedir.
Söz konusu yönergeye
teftis.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/1427,sta1doc.doc?0
linkinden ulaşılabilmektedir. 

İl Müdürlüğümüzde veya bağlı birimlerimizde ücret almadan staj yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin, aşağıdaki belgeleri hazırlayarak şahsen ya da posta yoluyla İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne (Alemdar Mahallesi Bab-ı Ali Caddesi No:28 Cağaloğlu-Fatih-İstanbul) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
   

Staj İçin İstenilen Belgeler:

1-Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya e-devlet uygulaması üzerinden alacağı; öğrenim gördüğü bölüm, sınıf ve halen öğrenime devam ettiğini belirten resmi belge (Öğrenim Belgesi),

2-Stajın zorunlu olduğuna dair resmi yazı - Üniversiteden alınacak bu form veya yazıda, staj yapılacak süre içerisinde Üniversitenin öğrenciyi, "işyeri kazası ve meslek hastalıklarına karşı" SGK primlerini yatırmak suretiyle sigortalatacağı bilgisinin yer alması ve bu formun 3 nüsha düzenlenerek Üniversite yetkilisince ıslak imza ile imzalanması (ıslak imzalı 3 nüsha zorunlu staj formunun sunulması gerekmektedir.)

3-T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi

4-Ekte bulunan matbu staj başvuru formunun eksiksiz doldurarak öğrenci tarafından imzalanması, başlık kısmına “İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü” yazılması

Staj başvuruları, başvuru tarihinden itibaren yaklaşık olarak 15 gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve başvuruların sonuçları, kabul ya da red durumuna bakılmaksızın öğrencilere resmi yazı ile bildirilmektedir.

Staj Başvuru Formu için tıklayınız