NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Çekim İzinleri

NİĞDE İLİ VE İLÇELERİNDE SİNEMA, DİZİ, REKLAM FİLMİ, BELGESEL FİLM, KISA FİLM, PROFESYONEL VE AMATÖR ÇEKİMLER İLE FOTOĞRAF ÇEKİM İZİN TALEPLERİNDE İSTENEN BELGELER:

Film Çekim İzni / Filming Permit

Çekim İzni Bildirim Sistemi Hakkında

15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesinde yer alan “...Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim bildirimlerini çekimlerin başlamasından en az beş iş günü önceden çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idari amirliğine yapar…” hükmü gereğince film yapımcıları, film çekimlerine ilişkin bilgileri çekimlerin başlamasından en az 5 iş günü öncesinden çekim yapacakları mahallin en büyük mülki idari amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce yerli film yapımcılarının Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) yapacakları çekim bildirimlerinin tüm illerde aynı şekilde ve daha hızlı yürütülmesi amacıyla “Online Film Çekim Bildirim Sistemi” hazırlanmıştır.

Yerli film yapımcıları bildirimlerini http://cekimizni.kulturturizm.gov.tr adresi üzerinde yapılacaktır.

ÇEKİM İZNİ İÇİN ONLİNE FİLM ÇEKİM BİLDİRİM SİSTEMİNE EKLENMESİ ZORUNLU OLAN BELGELER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

ŞİRKET BİLGİLERİ BÖLÜMÜNE;

  • İMZA SİRKÜSÜ
  • İŞ YERİ FAALİYET BELGESİ
  • VERĞİ LEVHASI
  • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÖRNEĞİ
  • ŞİRKET YETKİLİSİNE AİT NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ

    PROJE BİLGİLERİ BÖLÜMÜNE;

  • TRETMAN

  • ÇEKİM MEKAN BÖLÜMÜNE;

  • İL, İLÇE, SEMT, SOKAK VE ÖZEL LOKASYON ALANLARI EKLENECEKTİR.

NOT: İLGİLİ SİSTEME BİLGİLER GİRİLDİKTEN SONRA ÇEKİM İZNİ İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN iktm51@kulturturizm.gov.trE-POSTA ADRESİNE ;

(NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE) HİTAPLI ÇEKİM  İZNİ TALEP DİLEKÇESİ (ÇEKİMİN YAPILACAĞI MEKANLARIN İSİMLERİ VE ÇEKİM TARİHLERİNİN BELİRTİLEREK)GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.