NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arabuluculuk Komisyonu

ARABULUCULUK KOMİSYONU

 30439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin 18. maddesinin 2. fıkrasında geçen "idare arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta ve telefon numarasını bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde yayınlar" ibaresi gereği Müdürlüğümüzce oluşturulan Arabuluculuk Komisyonuna ait bilgiler aşağıdaki gibidir.


KOMİSYON GÖREVİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

Üye(Asil)

Alper Lütfi GÖNCÜ

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Üye(Asil)

Yakup ÜNLÜER

Müze Müdür V.

Üye(Asil)

Şebnem AKYÜZ

İl Halk Kütüphanesi Müdürü

Üye(Yedek)

Erdoğan ÇALIŞIR

Araştırmacı

Üye(Yedek)

Murat TEKTAŞ

Arkeolog

Üye(Yedek)

Reyhan HANBAY

Kütüphaneci

 İLETİŞİM

Telefon:

0 (388) 232 33 93

Faks:

0 (388) 232 00 58

E-Posta:

iktm51@kulturturizm.gov.tr

Adres:

Kültür Merkezi Binası Bor Caddesi NİĞDE